Contacteer ons
bericht3
Gemakkelijker geschikt personeel vinden? Het kan!

Belgische werkzaamheidsgraad: opportuniteiten en mogelijkheden

Het zijn woelige tijden op de Belgische arbeidsmarkt. Steeds meer bedrijven en organisaties geven aan geen geschikt personeel te vinden, een probleem dat steeds nijpender wordt door de recente heropleving van de economie. Bovendien vallen nog steeds heel veel mensen voor kortere of langere tijd uit omdat ze in quarantaine moeten of omdat ze getroffen worden door corona, … En er is nog steeds de belangrijke groep langdurig zieken.

Nochtans zit nog altijd meer dan 6% van de Belgische beroepsbevolking zonder werk en blijft ons land met een werkzaamheidsgraad van 70% (of 71,4% in het derde kwartaal van 2021) onder het Europees gemiddelde van 72,4%.

Maar wat betekent dat nu precies voor uw bedrijf? Waarom vindt u geen geschikt personeel als er dan toch zoveel werklozen zijn? En hoe kan u voorkomen dat mensen langdurig onbeschikbaar zijn door ziekte? Wij zochten het uit.

Geschikt personeel. Ook voor uw organisatie

België haalt een werkzaamheidsgraad van 70% en blijft daarmee onder het Europese gemiddelde. Heel wat landen doen het dus beter dan België: Zweden is de beste leerling van de Europese klas en haalt net geen 81%. Ook de andere Scandinavische landen doen het goed net zoals onze onmiddellijke buren Duitsland en Nederland. Niet toevallig zijn dat ook de landen waar burnout en stressgerelateerde klachten minder voorkomen.

Wanneer we inzoomen op de Belgische cijfers zien we grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Er zijn ook beduidend meer hooggeschoolden aan het werk. Het meest opvallend wat ons betreft, zijn echter de verschillen tussen leeftijdsgroepen.

De werkzaamheidsgraad van een land gaat over alle 20- tot 64-jarigen maar wanneer we binnen die ruime groep kijken naar de 25- tot 54-jarigen, dan zien we dat meer dan 80% aan het werk is. Binnen de groep van 55- tot 64-jarigen is dat slechts 53%. Het mag dus duidelijk zijn: er is binnen die laatste groep nog heel wat extra rekruteringspotentieel, zeker nu de pensioenleeftijd geleidelijk zal worden opgetrokken naar 67 jaar.

Mensen uit deze leeftijdsgroep komen bovendien met een schat aan nuttige ervaring, kennis en vaardigheden en hebben vaak ook het zelfvertrouwen en het netwerk om vernieuwend en innovatief te zijn in hun werk…

Human Impact: samen naar gemotiveerde, productieve en gelukkige werknemers

Hoe zit dat eigenlijk in uw organisatie? Hoe denkt u over oudere (potentiële) werknemers? Overheerst bij u de overtuiging dat oudere werknemers gedemotiveerd zijn, niet openstaan voor verandering en niet bereid zijn zichzelf verder te ontwikkelen?

Bij Human Impact zetten we net daar heel sterk op in. We gaan samen met u aan de slag om de organisatie van binnenuit te veranderen om al uw werknemers – ook 50-plussers – gemotiveerd, productief en gelukkig aan de slag te houden. Bovendien kunnen we samen met u ook een concreet plan van aanpak uitwerken waardoor u actief kan gaan rekruteren binnen de groeiende groep van 50-plussers. Geschikt personeel vinden wordt op die manier een stuk eenvoudiger.

Wil u graag meer weten over onze aanpak? Wil ook uw bedrijf actief gaan inzetten op 50-plussers en het aantal burnouts en langdurig zieken beperken? Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek alles over onze passie voor duurzaam inzetbare en gelukkige werknemers.