Contacteer ons

Mijn verhaal

Mijn passie? Gemotiveerde, productieve en gelukkige werknemers

Ik ben Caroline Noijons, initiatiefnemer van Human Impact. Psychologe van opleiding en al 33 jaar actief in het bedrijfsleven als leidinggevende. Ik ontwikkelde me verder als engagement en retentie specialist, organisatiecoach en leiderschapstrainer en coach.

In mijn rol als leidinggevende zag ik vaak hoe goed presterende medewerkers door veranderingen in de organisatie last kregen van stress, of gefrustreerd of gedemotiveerd werden. Als dit lang duurde zag ik dat zij inactief of zelfs “intern gepensioneerd” werden.

De organisatie was vaak wel bezig met het welzijn en de motivatie van de medewerkers.  Er werden engagement surveys gedaan en er werden verschillende actieplannen opgesteld om de resultaten te verbeteren. Maar helaas vaak met weinig resultaat.

! Er is iets anders aan de hand. 

We leven in een snel veranderende wereld. Organisaties veranderen voortdurend. Managementwissels vinden regelmatig plaats en beslissingen worden vaak genomen door een extern management (soms internationaal) waarin je geen enkele inspraak hebt. Digitalisering gaat razendsnel met de introductie van nieuwe tools en communicatiesystemen.

Daarnaast neemt de werkdruk toe door niet ingevulde vacatures, zinloze processen en procedures en onduidelijke taken en verantwoordelijkheden.

Hoog tijd dat bedrijven zich aanpassen!

Medewerkers vragen zich af wat na al die veranderingen hun rol als medewerker is? Waar wil het bedrijf nu naartoe? Klopt het allemaal nog wel die waarden aan de muur? Medewerkers volgen vaak processen en procedures die nergens meer op slaan. Ze missen autonomie, missen de zin van wat ze aan het doen zijn en krijgen het gevoel er niet meer bij te horen?

Dit gebrek aan betrokkenheid leidt vaak tot een negatieve bedrijfscultuur waardoor mensen het bedrijf verlaten of afhaken door ziekte of stress.

Het is mijn professionele en persoonlijke missie om bedrijven te helpen hun medewerkers weer een doel, autonomie en een gevoel van verbondenheid terug te geven.

En als we dit allemaal doen zie je hoe productiviteit en engagement hand in hand gaan en zorgen voor het beste resultaat.

Zacht voor mensen, hard voor resultaten.

Human Impact levert tools, consultancy en coaching om je medewerkers te binden en te behouden. Het resultaat is dat werknemers meer gemotiveerd, productiever en gelukkiger zijn.