Contacteer ons

Onze diensten

Organisatiecoaching – fase 1

Helder krijgen van jullie Missie, Visie en Waarden en deze opnieuw versterken en verspreiden onder medewerkers.  Deze vormen de basis voor betekenis, autonomie en betrokkenheid van medewerkers.

Organisatiecoaching – fase 2

Ik begeleid jullie organisaties in het afstemmen van de interne processen op de Missie, Visie en Waarden. Nutteloze processen en procedures worden aangepast of afgeschaft. Deze processen komen moeiteloos naar voren in de individuele gesprekken tijdens de analyse-fase.

Teamcoaching

Oplossen van (soms oude) conflicten binnen een team of tussen leidinggevende en medewerker die een negatieve invloed hebben op de bedrijfscultuur.

Leiderschapscoaching en training

Vertalen van jullie Missie, Visie en Waarden naar een kader voor elke leidinggevende. Ik werk met leidinggevenden aan de nodige skills om binnen een kader autonomie te geven aan het team, hen betekenis te geven en betrokkenheid te creëren.

Opleiding authentieke communicatie en open feedback geven

Een goede leider is authentiek en durft eerlijke feedback te geven. Ik begeleid jullie leidinggevenden in het proces om dit op continue basis te kunnen doen.

Diensten op maat Duurzame inzetbaarheid

Consultancy en coaching duurzame inzetbaarheid

Vaak hebben senior professionals in jullie organisatie extra aandacht nodig. Als specialist duurzame inzetbaarheid begeleid ik hen naar het terugvinden van energie en werkplezier zodat zij opnieuw productief zijn voor de organisatie.

Specifieke noden of behoeften?

Human Impact kan nog andere diensten leveren! Wilt u medewerkers helpen om assertiever te zijn om tot constructieve dialoog te komen? Wilt u hen aansporen om meer “out of the box” te denken, of creatiever te zijn? Of wilt u hen beter laten omgaan met verandering en stress om burnout te voorkomen?