Contacteer ons

Organisatiecoaching

Samen met u zorgen we dat Duurzame inzetbaarheid blijvend verankerd is in uw bedrijf.

Voor een efficiënte en toekomstgerichte organisatie moeten organisatie en werknemer op elkaar afgestemd zijn.

Aan de hand van de resultaten van de workshop en de vragenlijst werkvermogen identificeren we de noden van uw bedrijf en uw werknemers. Op basis hiervan maken we samen met u een concreet actieplan op met meetbare doelstellingen. Uw werkgelegenheidsplan (CAO 104) kan daarin opgenomen worden.

We bekijken uw HR beleid in detail: inclusieve rekrutering & selectie, retentiebeleid & interne mobiliteit, leiderschap & feedback cultuur… Zo bepalen we samen hoe u het beste uit uw werknemers kan halen en hoe u hen duurzaam inzetbaar kan maken binnen uw organisatie.

We houden ook rekening met de veranderende noden in de arbeidsmarkt. Werknemers moeten productief, innovatief, flexibel en bevlogen zijn en zich blijven aanpassen aan een snel evoluerende maatschappij.

Een verantwoordelijkheid van zowel de organisatie als de werknemer

Oudere werknemers zijn niet rendabel.

Denkt u ook zo over uw werknemers? Wij niet.

“Hoe is het met Marie-Claire? Hoeveel jaren moet zij nog werken tot haar pensioen?”

“Is het ziekteverlof van Kristien opnieuw verlengd? Kunnen we haar ontslaan tijdens haar ziekteverlof?”

“Armand begrijpt het vernieuwingsproject niet. Hij kan niet meer mee. Wat is zijn opzegtermijn?”

Laat uw werknemers mee evolueren met uw bedrijf

Houd rekening met de levensfase van uw werknemers

In iedere levensfase hebben werknemers specifieke noden en worden zij anders gemotiveerd.

Ontdek de veranderende vaardigheden & behoeften

Werknemers krijgen met de leeftijd meer overzicht, strategisch inzicht en een schat aan werkervaring.

De werknemer moet zijn werkbaarheid in handen nemen

Om duurzaam inzetbaar te zijn, is het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen.

Human Impact levert tools, consultancy en coaching om aan duurzame inzetbaarheid te werken in organisaties. Het resultaat is dat werknemers meer gemotiveerd, productiever en gelukkiger zijn.