Contacteer ons

Waarom werken aan retentie?

Veel organisaties maken zich zorgen over hun niet ingevulde vacatures. Veel minder organisaties zijn al actief bezig met het behoud van hun medewerkers.

 

Door te kijken naar de diepere oorzaken van het gebrek aan betrokkenheid van hun medewerkers help ik organisaties om medewerkers opnieuw te betrekken bij de organisatie, hen autonomie te geven en hen weer betekenis te laten ontdekken in datgene wat ze doen.

Er is geen “Great Resignation” in België, maar:

We stellen vast:

  • We blijven gedemotiveerd, inactief of zelfs “in-company retired” tot onze werkgever ons ontslaat.
  • We lijden zodanig onder stress dat we uitvallen en langdurig afwezig zijn (stijgende cijfers langdurig verzuim tot 3,18% in 2022).
  • Een derde van de starters vertrekt binnen hetzelfde jaar!

Met de vergrijzing zal de arbeidsmarkt zeker tot 2040 krap blijven. Hoog tijd om van betrokkenheid en retentie een prioriteit te maken!

 

Veel bedrijven investeren meer tijd en geld dan ooit in engagement survey actieplannen, welzijnsprogramma’s en talentmanagement en toch bereiken ze niet de beoogde verandering.

👉Werk met Human Impact, je ROI is gegarandeerd!

We leven in een snel veranderende, geglobaliseerde wereld. Organisaties zijn voortdurend in beweging en beslissingen worden vaak genomen door een extern (internationaal) management waarin jij geen enkele inspraak hebt.

Digitalisering gaat razendsnel met de introductie van nieuwe tools en communicatiesystemen.

Van medewerkers wordt verwacht dat ze flexibel zijn, zich aanpassen, initiatief nemen, enthousiast zijn en steeds maar blijven leren. Allemaal heel goed, maar volgen zij nog? Zien zij nog de zin van de verandering? Weten zij nog waar de organisatie naartoe wil en wat hun rol daarin is?

Oudere werknemers zijn niet rendabel.

Denkt u ook zo over uw werknemers? Wij niet.

“Hoe is het met Marie-Claire? Hoeveel jaren moet zij nog werken tot haar pensioen?”

“Is het ziekteverlof van Kristien opnieuw verlengd? Kunnen we haar ontslaan tijdens haar ziekteverlof?”

“Armand begrijpt het vernieuwingsproject niet. Hij kan niet meer mee. Wat is zijn opzegtermijn?”

Laat uw werknemers mee evolueren met uw bedrijf

Houd rekening met de levensfase van uw werknemers

In iedere levensfase hebben werknemers specifieke noden en worden zij anders gemotiveerd.

Ontdek de veranderende vaardigheden & behoeften

Werknemers krijgen met de leeftijd meer overzicht, strategisch inzicht en een schat aan werkervaring.

De werknemer moet zijn werkbaarheid in handen nemen

Om duurzaam inzetbaar te zijn, is het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen.

Human Impact levert tools, consultancy en coaching om aan duurzame inzetbaarheid te werken in organisaties. Het resultaat is dat werknemers meer gemotiveerd, productiever en gelukkiger zijn.