Contacteer ons

Individuele coaching en loopbaancoaching

Wij maken uw werknemers gemotiveerd en duurzaam inzetbaar.

Tijdens individuele coachingsessies gaan we op zoek naar wat werknemers motiveert en en geeft. We richten ons specifiek op werknemers die laag scoren op de werkvermogenmonitor en bespreken hun noden en behoeften in de context van hun persoonlijk plan. In overleg met HR worden de mogelijkheden besproken om jobcrafting te doen, of kijken we naar interne mobiliteit en trainingsmogelijkheden. Als de situatie erom vraagt, bekijken we ook externe pistes in de vorm van jobhunting en/of outplacement.

Specifiek voor 50-plussers bekijken we samen met hen hoe ze hun schat aan werkervaring kunnen inzetten ten voordele van het bedrijf, en hoe ze kunnen omgaan met veranderingen in de organisatie en de maatschappij. We vertrekken daarvoor van hun eigen noden en persoonlijk plan en bekijken hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Leidinggevenden bepalen voor een groot deel de bedrijfscultuur en spelen vaak een cruciale rol bij veranderingen. Leiderschapskwaliteiten zijn echter niet vanzelfsprekend, zeker niet in een snel veranderende wereld. Human Impact gebruikt het ABC-model van leiderschap als leidraad om leidinggevenden een kompas te geven en te laten beantwoorden aan de veranderende noden van werknemers.

Oudere werknemers zijn niet rendabel.

Denkt u ook zo over werknemers? Wij niet.

“Hoe is het met Marie-Claire? Hoeveel jaren moet zij nog werken tot haar pensioen?”

“Is het ziekteverlof van Kristien opnieuw verlengd? Kunnen we haar ontslaan tijdens haar ziekteverlof?”

“Armand begrijpt het vernieuwingsproject niet. Hij kan niet meer mee. Wat is zijn opzegtermijn?”

Laat uw werknemers mee evolueren met uw bedrijf

Houd rekening met de levensfase van uw werknemers

In iedere levensfase hebben werknemers specifieke noden en worden zij anders gemotiveerd.

Ontdek de veranderende vaardigheden & behoeften

Werknemers krijgen met de leeftijd meer overzicht, strategisch inzicht en een schat aan werkervaring.

De werknemer moet zijn werkbaarheid in handen nemen

Om duurzaam inzetbaar te zijn, is het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen.

Human Impact levert tools, consultancy en coaching om aan duurzame inzetbaarheid te werken in organisaties. Het resultaat is dat werknemers meer gemotiveerd, productiever en gelukkiger zijn.